Skip to main content

Навантаження антропогенне

ступінь прямого і непрямого впливу людей і їх господарської діяльності на природу в цілому і на її окремі екологічні компоненти та елементи (ландшафт, природні ресурси, види живого і т. Д.).

EdwART. Словник термінів МНС 2010