Skip to main content

П'ятниця антропічний

П'ятниця антропічний
навколишнє живі організми среда, змінена (прямо або побічно, навмисно або ненавмисно) людиною.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.