Skip to main content

ВІДПОВІДЬ

ВІДПОВІДЬ
популяції, показник, що визначає частку популяції, яка виявляє певну реакцію на даний рівень дози речовини.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.