Skip to main content

Предкового ОЗНАКИ

предкового ОЗНАКИ
см. Плезіоморфние ознаки .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.