Skip to main content

Амальгамація

амальгамація
(від лат. amalgama - сплав) злиття товариств, корпорацій, спілок і т. Д. В єдину компанію для централізації капіталу. Як термін використовується в практиці США і Англії (за аналогією властивості розчинення золота і срібла в ртуті). Відомі два методи злиття компаній: а) пряме приєднання або поглинання власності дрібних компаній однієї великої, структура приєднуються компаній при цьому змінюється не повністю; б) утворення нової компанії з передачею їй активів інших компаній, що пов'язано з докорінним знищенням структури всіх компаній, що зливаються. Якщо мова йде про злиття декількох однорідних за характером виробництва підприємств, іноді використовується термін Фузія.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.