Skip to main content

ПОПУЛЯЦІЇ аллопатрических

ПОПУЛЯЦІЇ аллопатрических
популяції будь-якого виду, що мешкають в різних місцях його ареалу та розділені між собою фізичними або фізіологічними бар'єрами. Зустрічаються, як правило, у багатовимірних видів, що мають великі ареали. Пор. Популяції симпатричні .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.