Skip to main content

ПОПУЛЯЦІЇ АЛЛОХРОННИЕ

ПОПУЛЯЦІЇ АЛЛОХРОННИЕ
популяції будь-якого виду, кожна з яких розмножується в різний час, що визначається широтою місцевості. Зустрічаються, як правило, у багатовимірних видів з великими ареалами.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.