Skip to main content

Агромеліорацію

агромеліорацію
сукупність організаційно господарських і технічних заходів для оптимізації ґрунтових, гідрологічних і кліматичних умов в агроекосистемах з метою підвищення їх біологічної продукції - врожаю сільськогосподарських культур і виходу продуктів тваринництва. Розрізняють гідромеліорацію, агролісомеліорації, хімічну меліорацію, культуртехнічні роботи.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.