Skip to main content

Популяція АГРОЦЕНОТІЧЕСКАЯ

Популяція АГРОЦЕНОТІЧЕСКАЯ
сукупність особин культурного виду або сорту в агроценозах. В межах виду розрізняють популяції агроценотіческіе односортових і генотипические багатосортові.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.