Skip to main content

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей (Земельний кодекс Української РСР.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Землі сільськогосподарського призначення
землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей (Земельний кодекс Української РСР).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.