Skip to main content

СІЛЬСЬКО-МІСЬКИЙ континуум

СІЛЬСЬКО-МІСЬКИЙ континуум
відсутність соціальної і фізично простий чіткої (в тому числі екологічної) дихотомії (межі) міста і села. Сільсько-міською континуум спостерігається в високорозвинених країнах, особливо в Західній Європі, Північній Америці.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.