Skip to main content

Договору сторони

договору сторони
(concert party) Узгоджено діюча на фондовому ринку група інвесторів, яка, наприклад, за попередньою таємному змовою скуповує акції з метою проведення поглинання (takeover) компанії. Подібні дії дозволяють не привертати до себе уваги і ухилятися від виконання вимог щодо розкриття інформації.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.