Skip to main content

Агентство з моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій

організація, створена при МНС Росії для вирішення завдань з моніторингу небезпек та прогнозування природних і техногенних надзвичайних ситуацій на території РФ, виконує такі основні завдання: моніторинг потенційно небезпечних об'єктів і територій: виявлення зон забруднений я водних поверхонь, приземного шару атмосфери в містах і великих промислових центрах; виявлення зон забруднення нафтопродуктами в результаті аварій на продуктопроводах і на місцях видобутку нафти; моніторинг лісових масивів; виявлення лісових гарей; виявлення свіжих і старих лісових вирубок; представлення даних для оцінки збитку від лісових пожеж (координати і площі гарей, тип згорілого лісу); оперативне виявлення виникнення і динаміки розвитку лісових (торф'яних) пожеж; визначення координат вогнищ пожеж, їх видалення від об'єктів інфраструктури, площі горіння, зони задимлення атмосфери; контроль виникнення і динаміки розвитку паводків (повеней) з визначенням координат зон затоплення, площі розливу води, об'єктів інфраструктури, які потрапили в зони затоплення. Створена при Агентстві територіально-розподільна система (Т.р. с.) прийому і обробки авіаційно-космічної інформації, що охоплює весь Євразійський континент, призначена для оперативного виявлення природних і техногенних надзвичайних ситуацій, моніторингу потенційно небезпечних територій і об'єктів, забезпечення інформацією органів управління різного рівня. Т. р. с. складається з центру прийому і аналізу космічної інформації (Москва) чисельністю 15-20 чол. і пунктів прийому і обробки космічної інформації (Красноярськ, Еліста, Владивосток, Вологда). Центр прийому і аналізу космічної інформації здійснює керівництво та організацію роботи, методичне і програмне забезпечення діяльності пунктів прийому і обробки, а також збір, аналіз і передачу інформації в федеральні органи управління. Пункти прийому і обробки інформації здійснюють прийом і обробку інформації в призначених зонах відповідальності, передачу обробленої інформації в центр прийому та аналізу і в територіальні органи управління. Система включає також систему зв'язку, що дозволяє передавати інформацію в оперативному режимі з географічною прив'язкою координат з використанням ГІС-технологій.

EdwART. Словник термінів МНС 2010