Skip to main content

Афілійовані компанії

афілійовані компанії
( англ. affiliated company) компанія, яка володіє пакетом акцій основної компанії в розмірі менше контрольного. Така компанія може виступати в якості філії або представництва основний, материнської компанії; при цьому материнська компанія бере участь в управлінні справами афілійованої на основі відповідного договору. Афільована компанія часто створюється при перенесенні бізнесу в віддалений від розташування основної компанії регіон, при створенні транснаціональних корпорацій.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.