Skip to main content

Аеробних

аеробних
існуючий або протікає в присутності кисню (організм, процес і т. д.)

Екологічний словник, 2001.


.