Skip to main content

Аерації

аерації
(франц. Aeration, від грец. Aer - повітря), 1) природне (різними грунтовими організмами) або штучне (людиною) насичення водойм, грунту атмосферним повітрям ; газовий обмін між цими середовищами і атмосферою; 2) процес хімічного впливу на об'єкт. Аерацію часто використовується як спосіб ліквідації заморів і інтоксикації водойм.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

аерації
природне або штучне надходження кисню в яке-небудь середовище (воду, грунт і т. Д.)

Екологічний словник, 2001.


.