Skip to main content

Еолові відклади

еолові відклади
материнська порода, перенесена в дане місце вітром (деякі леси [лесси], піски). Формуються в основному за рахунок піщаних відкладень, морського, дельтового, алювіального, пролювіальних, озерного та флювіогляціоіного генезису. Лес характеризується вкрай родючим грунтом (наприклад, родючі грунти в дельтах великих річок - Нілу, Міссісіпі, Амазонки, Волги, Дунаю і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.