Skip to main content

Авансованого капіталу

авансованого капіталу
капітал у вигляді грошових коштів або майнових цінностей, вкладений в справу попередньо, до того як бізнес став приносити дохід . Такий капітал зазвичай надається під певний проект з метою його подальшого здійснення, включаючи створення нового підприємства, фірми, організацію нової справи.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.