Skip to main content

СИСТЕМА АДАПТИВНА

СИСТЕМА АДАПТИВНА
система (технічна або жива), здатна пристосовуватися як до мінливих умов навколишнього середовища, так і до різних відхилень від норми в ній самій. В основі системи адаптивної лежать зворотні зв'язки, підтримка яких здійснюється за допомогою відповідних механізмів (наприклад, обмін речовиною, енергією та інформацією між системою і навколишнім середовищем, трофічні зв'язки між популяціями в межах біоценозу і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.