Skip to main content

РЕАКЦІЯ АДАПТИВНА

РЕАКЦІЯ АДАПТИВНА
дивергенція видів, пов'язана з їх пристосуванням до більшої або меншої гамі екологічних умов . Виявляється, наприклад, у вигляді демотічеськие радіальності (наявності у виду ценопопуляций , що знаходяться в біоценозах різних формацій і, отже, відчувають вплив різних наборів биоценотических факторів), по Бикову (1976).

Екологічний енциклопедичний сло варь. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.