Skip to main content

Пристосувальнихмеханізмів

пристосувальнихмеханізмів
механізм (зміна поведінки, морфологич. Перебудови і т. П.), За допомогою якого організм, популяція або спільнота пристосовується до змінених умов середовища.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.