Skip to main content

Пристосованість

пристосованість
здатність організму до адаптації відповідно до змін умов навколишнього середовища. Для особин пристосованість відбувається за допомогою морфофизиологических і поведінкових і змін в межах норми реакції, для популяції за допомогою виникнення в процесі еволюції нових пристосувань.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.