Skip to main content

ТАКІ ВЕЛИЧИНИ

ТАКІ ВЕЛИЧИНИ
дані, показники - дійсні, отримані з реальної практики значення економічних показників, що відображають дійсний хід економічних процесів (на відміну від розрахункових, планових, прогнозних показників). Фактичні результати в економіці іноді називається фактом (на відміну від плану).

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.