Skip to main content

Кислотні дощі

Кислотні дощі

дощ, водневий показник якого рН менше 5, 6 (ГОСТ 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010


.