Skip to main content

СКУПЧЕННЯ особливих

СКУПЧЕННЯ особливих
структурна категорія, що означає утворення всередині більшості популяцій окремих груп особин (скупчень), що виникають: 1) внаслідок місцевих відмінностей умов середовища; 2) під впливом добових або сезонних змін погоди; 3) у зв'язку з процесом розмноження; 4) в результаті "соціального" (у громадських та вищих тварин) способу життя.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.