Skip to main content

Накопичення майна цивільної оборони

процес виробництва, придбання і зберігання за встановленими нормами засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю, медичних засобів індивідуального захисту та ін. Здійснюється в мирний час шляхом закладки майна в мобілізаційний резерв РФ і створенням його запасів на об'єктах економіки. Номенклатура і норми накопичення даного майна в мобілізаційному резерві визначаються урядом РФ, виходячи з потреби в ньому населення і формувань цивільної оборони, а в запасі об'єктів економіки - виходячи з необхідності забезпечення майном персоналу цих об'єктів і формувань цивільної оборони. Порядок зберігання і утримання майна цивільної оборони визначаються відповідними інструкціями.

EdwART. Словник термінів МНС 2010