Skip to main content

НАКОПИЧЕНИЙ ЗНОС

НАКОПИЧЕНИЙ ЗНОС
основних засобів, активів - сукупний знос, акумульований за період експлуатації, використання основних засобів, довгострокових активів, який визначається підсумовуванням зносу за попередні періоди.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.