Skip to main content

Акселерації

акселерації
(від лат. acceleratio - прискорення, англ. acceleration) 1) дострокове завершення підприємницької угоди; 2) застереження в кредитному договорі про дострокове настанні терміну погашення невиплаченої суми в разі настання конкретних обставин, наприклад порушення графіка виплати відсотків.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.