Skip to main content

П'ятниця абіотичних

П'ятниця абіотичних
сукупність елементів неорганічної середовища хімічного (склад грунту, морських і прісних вод, атмосфери), фізичного (температура, вологість, барометричний тиск), географічного характеру, що впливають на живі організми, змушуючи їх пристосовуватися до них мул уникати їх. Абиотическая середовище може сприяти процвітанню виду, пригнічувати або - при неможливості пристосування до неї - привести до його знищення (вимирання). Пор. П'ятниця біотична, Понеділок антропічний .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.