Skip to main content

Стриманість

стриманість
(abstinence) Утримання від споживання, яке могло б бути сплачено, або по принаймні його відстрочка. У тих випадках, коли невитрачені кошти являють собою частину поточного доходу, утримання аналогічно заощадження, або накопичення (saving); проте цей термін вживається також щодо утримання від витрати заощаджень минулих періодів або несподіваних доходів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.