Skip to main content

ПОГЛИНАННЯ

ПОГЛИНАННЯ
(absorption) Сукупні витрати на реальні товари і послуги; витрати на споживання, інвестиції і державні витрати. Поглинання означає споживання продукції; при оцінці поглинання враховується імпорт, але виключається експорт. Цим воно відрізняється від виробництва (production), оцінка якого включає експорт, але виключає імпорт. Аналіз проблеми девальвації (devaluation) з точки зору концепції поглинання, означає аналіз її впливу на різні види витрат; він дозволяє зробити висновок, що якщо обсяг виробництва зростає швидше, ніж поглинання то девальвація може лише поліпшити стан поточного платіжного балансу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

ПОГЛИНАННЯ
форма злиття, що припускає, що поглинає фірма залишається юридичною особою, а поглинається ліквідується, передавши при цьому першою все майно, зобов'язання, борги. Поглинає компанія в результаті такої операції збільшує свої активи на суму чистих активів компанії, що поглинається, а її акціонерам надається право придбати нові акції пропорційно пайовій участі кожного. Найчастіше поглинання відбувається примусово,

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник.- 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.