Skip to main content

ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АРБІТРАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АРБІТРАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ
(no arbitrage) Припущення, що перепродаж товарів або послуг неможлива або достатня дорога для того, щоб бути звичайним явищем. Це дозволяє продавцям застосовувати цінову дискримінацію третього ступеня, коли встановлюються різні ціни для різних видів покупців. Якби прибуток від арбітражу була низька, то діапазон можливої ​​цінової дискримінації була б обмежений, а якби арбітражні операції були пов'язані з витратами, цінова дискримінація була б неможлива.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.