Skip to main content

Одиничних КОРІНЬ

одиничних КОРІНЬ
(unit root) Показник, що визначає характер коливань в системі. Система лінійних різницевих рівнянь N -го порядку має N коренів. Якщо абсолютне значення будь-якого з них більше 1, система наближається до "вибуху", по крайней мере, до тих пір, поки не зустріне деякі обмеження, через які вона перестане бути лінійної. Якщо все коріння по абсолютній величині менше 1, система буде неминуче прагнути до свого початкового рівноваги (equilibrium) після будь-яких тимчасових відхилень. Корінь, по абсолютній величині рівний 1, або одиничний корінь, викличе стійкий зсув системи, а серія порушень може стати причиною нескінченної відхилення від первісної позиції. Подібні ж результати можуть бути корисні для системи лінійних диференціальних рівнянь, де коріння можуть бути позитивними, негативними або нульовими в дійсній частині; нульовий випадок відповідає одиничному корені в різницевих рівняннях. Останнім часом розроблено велику кількість методів статистичної перевірки наявності одиничного кореня.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.