Skip to main content

Одноосібним власником / ПІДПРИЄМЕЦЬ

одноосібним власником / ПІДПРИЄМЕЦЬ
(sole proprietor) Особа, що веде бізнес самостійно. Переваги одноосібного підприємництва полягає в єдності контролю, так як власник і керівник - одна і та сама особа. Недоліком одноосібного підприємництва є те, що в багатьох галузях економія на масштабі (economies of scale) така, що мінімально ефективний масштаб бізнесу значно більше можливостей окремої людини при наявності достатньої величини капіталу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.