Skip to main content

Популяція процвітає

Популяція процвітає
популяція, чисельність якої постійно збільшується за рахунок народжуваності, зазвичай перевищує смертність (однорічні трав'янисті рослини і одноклітинні водорості - навесні, багато видів комах і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.