Skip to main content

ОСОБА, ЗАЦІКАВЛЕНА У ЯКОМУ-ЯКИХ БІЗНЕСІ

ОСОБА, ЗАЦІКАВЛЕНА У ЯКОМУ-ЯКИХ БІЗНЕСІ
( stakeholder) Будь-який суб'єкт, що має якийсь інтерес в певному бізнесі. Поряд з акціонерами (shareholders) це директора, менеджери, інші наймані працівники, споживачі, субпідрядники та навіть прості жителі, в разі, якщо діяльність фірми впливає на навколишнє середовище. Таким чином, зацікавленими особами є всі, хто зазнає збитків в тому випадку, якщо бізнес функціонує погано. Хоча формально директора зобов'язані керувати компаніями в інтересах їх акціонерів, у багатьох випадках вони керуються іншими інтересами і часто привласнюють собі право висловлювати інтереси інших осіб, зацікавлених в даному бізнесі.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.