Skip to main content

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИРОБНИЦТВО

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИРОБНИЦТВО
видається власником патенту ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.