Skip to main content

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
управління поточними подіями, що включає оперативне планування, оперативний облік, оперативний контроль.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.