Skip to main content

Післядія tOKCІKAHTОB

післядія TOKCІKAHTОB
метатоксіческое дію, явище, при якому отруйна речовина, не викликаючи смерті даного організму, проте приводить до порушення подальшого розвитку, зменшення плодючості, появи дегенеративного потомства і в ряді випадків - до його загибелі. Післядія надають багато ксенобіотики (хлорорганічні пестициди, препарати миш'яку та ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.