Skip to main content

ХАРТІЯ МОРЕЙ

ХАРТІЯ МОРЕЙ
всеосяжна конвенція з морського права (міжнародний морський кодекс), яка регулює всі аспекти діяльності у водах Світового океану, в зрошенні морського дна і його надр. В єдиному зводі уточнені вже існуючі режими торгового і військового мореплавання, зокрема прохід через територіальні води, а також основні принципи використання континентального шельфу . Прийнята на Міжнародній конференції з морського права 13 грудня 1983 р хартія морів покликана зіграти позитивну роль в раціональному використанні морських міжнародних природних ресурсів .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.